Coffee  was introduced in Vietnam by the French in 1857;

By 2014 Vietnam became the 2nd largest exporter of coffee in the world after Brazil;

2.6 million Vietnamese work in this industry with beans grown on half a million small shareholdings of 2 to 3 acres;

90% of exports are unroasted Robusta green beans;

In 2016, the country exported 1.8 million tons of coffee  reaching a value of  3.36 billion USD, up 33.6% in volume and 25.6% in value vs 2015.

In 2016 Germany and the United States were the two  largest consumption markets for  Vietnamese coffee .

   Story Lam ha Bio

Most export consist of Robusta green beans;

Many Coffee roasted in Vietnam contains additives that give it a distinct sweet taste which is not necessarily adapted for the hospitality business (hotels  & restaurants);

However with support from government, Vietnam is now moving towards mixed beans production and specialty coffee  adapted to foreign tastes;

Lam Ha bio coffee follows the same direction with focus on organic bio coffee, Ginseng , Ganoderma & chocolate coffee;

 

Cửa hàng cà phê Lâm Hà đầu tiên của chúng tôi:

Địa chỉ: Đường Roc Cay Duoi, Huyện Diên Khánh, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

 

Nhà máy đặt tại đồn điền cà phê:

Thôn Tu Poh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

 

Các cửa hàng Amart ở Nha Trang

Các cửa hàng S mart ở Nha Trang

Các cửa hàng Saga du Mekong ở Nha Trang

Coffee is  second to rice  as the largest export item by value for Vietnam;

Vina coffee  & Trung Nguyen corp. developed large production and hingland coffee, Trung Nguyên  distribution networks in VN;

Vietnam  grows authentic Bourbon Arabica in  the Da Lat Highlands region of central Vietnam;

However most of the production is robusta green bean for exportation;

About us
Organic coffee : From a farm to a cup:  
01/03/2018 More detail

About us

Same a quality of Blue Mountains coffee    

So Our coffee here

20 quảng cáo cafe sáng tạo
Mùi cà phê khiến người chết cũng phải sống dậy hay uống cà phê tỉnh ngủ chẳng khác gì ăn tát là những...
02/03/2016 More detail

20 quảng cáo cafe sáng tạo

Mùi cà phê khiến người chết cũng phải sống dậy hay uống cà phê tỉnh ngủ chẳng khác gì ăn tát là những...

Gu cà phê đổi thay theo thời cuộc
Thế hệ người Việt đầu tiên biết đến cà phê được xem như xuất hiện vào cuối thế kỷ 19, điều này đã được nhiều công trình nghiên cứu thống nhất.
02/03/2016 More detail

Gu cà phê đổi thay theo thời cuộc

Thế hệ người Việt đầu tiên biết đến cà phê được xem như xuất hiện vào cuối thế kỷ 19, điều này đã được nhiều công trình nghiên cứu thống nhất.

Send a request to register the franchise, questions, feedback products Lam Ha Coffee
Please contact us for inquiries